Disclaimer

E-mails sent by Quadrant4 are intended exclusively for the use of the addressee. This e-mail might contain personal and/or confidential information. In the event that you have received the e-mail erroneously or incompletely, you are kindly requested to return it to the sender. We would like to inform you that any distribution, reproduction, use or publication of the contents of our e-mails to third parties is prohibited. Although the information has been drawn up with the greatest care, Quadrant4 is in no way liable for any errors, omissions or other inaccuracies in this information or for their consequences. No rights can be derived from the contents of the e-mail.

Aan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, kopiƫren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u onder de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact op met de afzender.