Gezamenlijk college, off grid

Energie, Focus en Verbinding

Afgelopen vrijdag stond de schoenfabriek “bol” van interne activiteiten voor de teams van Quadrant4, Klictet en Gydz. Op de langste dag van het jaar kleurde deze alvast een beetje oranje en namen we na de lunch deel aan een gezamenlijk college dat ging over energiemanagement en energie optimalisatie voor onze projecten. Hierbij hebben we off-grid scenario’s besproken en na afloop van het college gezamenlijk genoten van een geheel verzorgde BBQ om de zomer mee in te luiden.

Binnen de muren van De Schoenfabriek bevinden zich twee bedrijven met een gedeelde mindset. De synergie tussen hen is direct merkbaar zodra het gesprek zich richt op vormgeving, bouwfysica en installatietechniek. Beide teams herbergen diverse disciplines die pionieren binnen hun vakgebied, altijd strevend naar het zetten van dat “extra stapje”.

College - off grid

Het college werd ditmaal verzorgd door Roy Goorden (Klictet, adviseur duurzaamheid) en Dennis van der Plas (Quadrant4, Projectleider/ Commissioningsmanager). Beide worden gedreven vanuit passie voor techniek, duurzaamheid en innovatie.

Roy en Dennis delen hun enthousiasme: "De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan razendsnel. Dat wij hier deel van kunnen uitmaken, onze klanten hierop kunnen voorbereiden en een positieve impact kunnen hebben, maakt dat wij zeer gedreven en enthousiast zijn”.

Tijdens het gezamenlijke college werden de volgende onderwerpen besproken:

 • Netcongestie en de relevantie van piekbelasting
 • Energie optimalisatie en het opslaan van energie
 • Praktijkervaring uit projecten van vandaag
 • Inzichten voor projecten van morgen
 • Integraal ontwerpen
 • Workshop off-grid

Netcongestie & Energie

Netcongestie is een onderwerp dat veel aandacht krijgt, maar wat houdt dat precies in? Welke uitdagingen worden er ervaren binnen ons nationale energienetwerk en wat betekent dit concreet voor onze projecten?

IMG 3974

Vandaag & Morgen

Het proces van reflectie is een essentieel instrument voor groei. Het betreft een methodiek waarbij nieuwe inzichten worden verkregen door het analyseren en evalueren van ervaringen uit voltooide projecten, met de kennis van nu. Tijdens het college stelden we onszelf de vraag: Hoe zouden we een vergelijkbaar project op technisch gebied nu aanpakken?

Oplossingen voor energie optimalisatie kennen diverse denkrichtingen die gespiegeld worden op reeds bewezen positieve uitkomsten, zoals bijvoorbeeld: voordelig of snel. Tegelijkertijd zijn er ook beperkende factoren die impact hebben, zoals: geluid, milieu en kosten.

Bij het benaderen van onze klanten stellen we onszelf vragen zoals: wat is de energievraag, welke energieoplossing past het beste bij de behoefte en het budget en welk advies draagt efficiënt bij aan het creëren van een overschot om in tijden van schaarste het geheel in balans te houden.

De vier stappen voor energie optimalisatie:

 • Beperk de vraag
 • Stem het aanbod (slim) op de vraag af
 • Buffer overschotten en/of tekorten
 • Vul zo duurzaam als mogelijk aan

Integraal ontwerpen

Het realiseren van energiezuinige gebouwen vereist een integrale aanpak waarbij vormgeving, bouwtechnische uitwerkingen, bouwfysica en installatietechniek in samenhang worden benaderd. Binnen de teams van Klictet en Quadrant4 worden diverse tools ingezet om deze integrale aanpak zo optimaal mogelijk neer te zetten. Deze tools ondersteunen het verhaal richting investeerders of eindgebruikers en dragen bij aan het inpassen van technisch duurzame en energie-efficiënte ontwerpen.

Een treffend voorbeeld hiervan zijn de drie Triassen in piramidevorm met elk drie stappen: Energetica (energie), Humana (ruimtegebruik) en Materia (materiaalgebruik). Wanneer je deze stappen gelijktijdig bestijgt gedurende het ontwerpproces leidt dit tot de meest optimale vorm.

Het ideale ontwerp bestaat uit vele harde en zachte onderdelen die onderling afstemming moeten hebben. De integrale en duurzame gedachten invullen is geen kwestie van gewoon doen. Het is zoeken naar stappen die steeds beter kunnen, en die op korte termijn implementeren.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie zijn diverse zaken onzeker. Samen met onze opdrachtgever gaan we na of er gekozen wordt voor bewezen of juist nieuwe technologie. 

Workshop goed & beter

Tijdens de workshop “goed en beter” dagen we onszelf uit om kritisch te kijken naar bestaande kennis op het gebied van off-grid. Wat zijn de goede onderdelen van onze ontwerpen die passen bij een off-grid gebouw, wat kan toekomstig beter en waar nemen we in onze ontwerpen definitief afscheid van.

Alle collega’s denken mee vanuit hun eigen kennis en perspectief. Doordat velen van ons onbekend terrein betreden, levert dit spontane “out of the box” invalshoeken op. Enkele uitkomsten zijn:

 • Glas heeft zowel voor- als nadelen
 • Flexibel en multifunctioneel ontwerp wordt omarmd
 • Geld blijft een dominant punt van aandacht
 • Circulair materiaalgebruik
 • Batterijen in standaard ontwerp zijn meer regel dan uitzondering
 • PV-panelen op daken en gevels
 • Opbrengst PV-panelen afstemmen met energievraag van het gebouw

We blijven met elkaar dus lekker pionieren, en praten tijdens een heerlijk verzorgde BBQ nog even na over onze passies op het gebied van ontwerp, duurzaamheid, techniek en natuurlijk de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het EK 2024 tegen Frankrijk. 

"Een gebouw van de toekomst, waarin zacht+hard integraal in het ontwerp meegenomen worden, is en blijft maatwerk"