Gezond leef- en verblijfs-klimaat 

De ambitie: BREEAM-NL Excellent

De lat lag ‘BREEAM-wise’ hoog bij dit ambitieuze vastgoedproject in Deventer. BREEAM-NL Excellent was het doel. We onderzochten, samen met betrokkenen, welke mogelijke credits we voor dit project zouden kunnen behalen om op de benodigde score boven de 70% te komen om zo de certificering BREEAM-NL Excellent mogelijk te maken. Wat bleek? De bijdrage van de credit HEA 02 Emissies van bouwproducten en afwerkingsmaterialen met een Exemplary Performance (EP) punt van 1% op de totaalscore, gaf ons het vertrouwen dat we BREEAM-NL Excellent kunnen halen. De bouwproducten en afwerkingsmaterialen die je gebruikt spelen hier een belangrijke rol in. Aan de slag dus!

Eisen stellen aan bouwproducten en afwerkingsmaterialen

Voor HEA 02 emissies van bouwproducten en afwerkingsmaterialen moet je ervoor zorgen dat minimaal vier van de vijf opgenomen materiaalgroepen voldoen aan de gestelde eisen voor het interieur. Om het EP punt te behalen moet je aan nog strengere richtlijnen voldoen. De omschreven materiaalgroepen zijn:

  1. Binnenverf en vernissen*
  2. Houtachtige plaatmaterialen
  3. Vloerafwerking*
  4. Verlaagde plafonds* (tussenwanden plus akoestische en isolatietechnische materialen)
  5. Lijmen en kitten, inclusief vloerlijmen*

*Toegepast bij project PLUS

Look & Feel behouden én duurzaamheidslag maken

PLUS heeft meerdere logistieke vestigingen. Hun wens? Dat we hun eigen, consistente Look & Feel bewaken (denk dan bijvoorbeeld aan huisstijl-specifieke interieurdetails) en tegelijkertijd aan de eisen van HEA 02 EP voldoen. Hier zetten we als team graag onze schouders onder.

De lijst van geschikte leveranciers waarmee we konden werken werd door de vereisten echter wél aanzienlijk kleiner. We zagen namelijk dat veel leveranciers zich nog baseerden op HEA 09 van de BRL 2014, de voorloper van HEA 02 BRL 2020 en daardoor (nog) niet voldeden aan de nieuwe, aangescherpte eisen. En dus (nog) geen gecertificeerde producten en materialen konden leveren. We zijn mede daarom trots dat het ons tóch gelukt is maximaal aan de wensen van PLUS te voldoen.

Kantoor 20220728

Wat ons hielp in de zoektocht

Hoe onderbouw je het makkelijkst wat je zoal gedaan hebt om bij te dragen aan een gezond leef- en verblijfsklimaat? Kiezen voor producten die zijn gecertificeerd met labels zoals Indoor Air Comfort Gold of GUT voor vloertoepassingen is je eerste winst. Want als een product dit label heeft, weet je direct dat het voldoet aan alle vereisten voor het Exemplary Performance punt voor HEA 02. Gebruikmakend van diverse platforms vonden we een gefilterde selectie van producten die hieraan voldoen.

Uiteraard kun je ook alle emissiewaarden afzonderlijk onderbouwen, maar in de praktijk zijn deze vaak niet beschikbaar bij leveranciers. Met name samengestelde producten, zoals een deur of wandpaneel met een HPL-laag die op een drager is gelijmd, leveren problemen op met de bewijslast. Best logisch, want de samenstelling van deze producten is vaak moeilijk te achterhalen. We hebben daarom geen opvolging gegeven aan deze materiaalgroep.

Duurzaam ontwerpen nog verder verankeren

Het is het overwegen waard HEA 02 EP altijd als ontwerprichtlijn toe te passen. Dus ook als er geen BREEAM-NL ambities zijn. Dit streven past zeker bij Quadrant4. We zijn inmiddels zo ervaren als het om projectbegeleiding rondom BREEAM-NL gaat. Weten precies hoe de hazen lopen. En het is - voor ons en eigenlijk voor iedereen - glashelder dat duurzaamheid anno nu altijd vooropstaat. Uitstoot is niet zichtbaar, maar heeft wel direct invloed op het welzijn van de gebruiker. Laten we daarom bewust ontwerpen voor een betere toekomst.

Volledig opereren binnen de Look & Feel van PLUS is gelukt!