Optimale teken- en ontwerp-standaard

Kwaliteit voor onze klanten

Dat staat altijd voorop. We wilden daarom de optimale teken- en ontwerpstandaard voor Quadrant4 inrichten. Zodat alle medewerkers zoveel mogelijk uit ons ontwerppakket (Revit) halen qua mogelijkheden. Maar ook dat wij volgens onze eigen kwaliteitsnormen en tekenafspraken kunnen blijven werken. Daarbovenop wilden we, naast tweedimensionale tekeningen, onze klanten ook driedimensionale modellen aan kunnen leveren. Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we hiervoor een traject aangegaan met het bedrijf ICN Solutions*. Tijd voor een evaluatie met Paul Born (van ICN Solutions) en Roy Bruggeman, Kurt Felicia, Remi Leunissen en Henri van de Rijdt van Quadrant4.

Paul aan het woord:

“Bij ICN ben ik Business Unit Manager voor de segmenten bouw en werktuigbouw. Daarvoor heb ik jarenlang als tekenaar bij een architectenbureau gewerkt, wat zeker helpt bij het in kaart brengen van de behoeften van klanten. Met Quadrant4 hebben we samen een traject doorlopen dat uiteindelijk voor beide partijen een win-win bleek. Zij, maar ook wij hebben er veel van geleerd.”

Intensief voortraject

Roy: “We hebben allereerst een uitgebreid stappen- en behoeftenplan gemaakt en daarbij gekeken wat we zelf kunnen doen en wat ICN invult. De hele implementatie was een intensief traject wat uiteindelijk wel zo’n anderhalf jaar geduurd heeft. Custom-made voor Quadrant4.”

Remi: “Sommige medewerkers hadden al veel kennis van Revit en sommige minder. Dat wilden we gelijktrekken. We zijn in deze fase heel kritisch naar elkaar geweest en hebben uitgebreid de tijd genomen om onze behoeften goed in kaart te brengen. Ofwel: hoe richten we het hier zo goed mogelijk in?”

Henri: “Wij spraken onze wensen uit. Benoemden welke eisen en informatie we uit het systeem willen halen. ICN anticipeerde daarop. Zij gaven ons handvatten, ook voor hoe je vervolgens alles optimaal via de cloud uitwisselt.”

Paul: “Als wij de standaard bepalen kom je niet tot resultaat. Quadrant4 heeft een idee en wij hebben een idee. We hebben daarom gekeken naar de huidige werkmethodiek van Quadrant4 maar ook naar de templates, de bibliotheek en het kennisniveau van de programma’s bij medewerkers. Een soort 0-meting zeg maar.”

 

LR Q4 ICN 381

Roy: “Ja, dit heeft ons erg geholpen bij het realiseren en vastleggen van een nieuwe standaard voor Quadrant4. Je wilt zo efficiënt mogelijk werken maar wél op je eigen manier.”

Paul: “Wij hebben veel van dit voortraject opgestoken. Het was in het begin een uitdaging elkaar goed te begrijpen. Duidelijk te krijgen van wat we samen willen bereiken en dat vervolgens concreet maken.”

Remi: “De kennis en kunde van Christiaan Harmse van ICN heeft ons echt verder gebracht hierin. Hij weet inhoudelijk heel goed waar wij bij Quadrant4 mee bezig zijn en waar wij het dus over (willen) hebben.”

Tijdsbesteding en investering verschuiven naar de voorkant

Paul: “De ideale situatie is een ‘AS Built’ model opleveren voordat de schop de grond in gaat. Dat voorkomt veel faalkosten. En jullie en ik weten dat een grote fout in de realisatie altijd heel veel meer kost dan de investering die je in het voortraject doet.”

Roy: “Wat het complexer maakt, is dat wij met verschillende partijen werken. Het bouwkundig model, het constructiemodel en het installatiemodel moet je over elkaar heen kunnen leggen. Op deze manier maak je een integraal ontwerp en beperk je dus eventuele faalkosten.”

Laatste puntjes op de i

Kurt: “We zitten nu aan het eind van het traject samen. Zo’n 95% van wat we samen wilden inrichten hebben we achter de rug. Ik was al zeer bekend met het programma, maar kwam erachter dat er toch veel meer in de families (de elementen die gebruikt worden om te tekenen) zit dan ik dacht.”

Roy: “Bij de focus op de laatste 5% zie je nu ook de beperkingen van het systeem. Wat doe je daarmee? Accepteren dat niet alles kan?”

Henri: “Meestal is er dan wel een workaround mogelijk dus ik denk dat we ons daar niet te druk over moeten maken.”

Roy: “We willen allemaal klaar zijn voor de toekomst en dat zijn we nu. We hanteren de meest gebruikte BIM-standaard van Nederland. We kunnen onze 3d-modellen, die voldoen aan de BIM-basis ILS, vol vertrouwen delen met zowel ontwerpende als uitvoerende partijen.”

Paul: “Iedereen ging ervoor. Dat was top. Was het makkelijk? Nee. Maar we hebben wel plezierig samengewerkt en bereikt wat we voor ogen hadden. ICN én Quadrant4.”

ICN Solutions

*ICN Solutions is ICT-specialist voor bouwkundige, werktuigbouwkundige en civieltechnische bedrijfsomgevingen.

 

“(Teken)klaar voor de toekomst”