Q4 Schenker Tom Maarten 013

Huisvestingadvies

Huisvesting is een duurzaam productiemiddel. Huisvesting versterkt en ondersteunt de ambities van uw organisatie. Het is daarbovenop het visitekaartje van uw onderneming. Quadrant4 verdiept zich als huisvestingsadviseur grondig in uw organisatie. We komen tot de kern en kijken met een bedrijfskundige blik naar uw korte- en langetermijnambities. Onze aanpak is pragmatisch en integraal. We bewandelen geen standaardroute maar laten u juist optimaal gebruikmaken van de professionaliteit en ervaring van onze adviseurs. Vanzelfsprekend zetten we hiervoor ook alle beschikbare kennis vanuit onze technische disciplines in.

Maatwerk

Quadrant4 begeleidt u vervolgens bij het opstellen van uw huisvestingsplannen met de daarbij passende haalbaarheidsstudies. Wij nemen, samen met u, de nadere planuitwerking op ons. Dit is een planuitwerking op maat. Uw wensen staan centraal. En kostenbeheersing staat altijd voorop.

Q4 Cirkel Eric 744

Huisvestingsadvies betekent dat je je inleeft in een organisatie zodat je weet wat er speelt en wat de ambities zijn. Dit combineren we vervolgens met onze objectieve kennis en ervaring op gebied van huisvesting.

Eric de Vetten
Swietelsky Overview Kantine

De pijlers van ons huisvestingsadvies

  • Bedrijfsprocessen structureren
  • Ambities in kaart brengen
  • Ambities koppelen aan huisvesting
  • Technische kennis vroegtijdig in het proces inbrengen
  • Heldere afspraken maken over uitgangspunten, randvoorwaarden, aanpak, planning en verdeling van taken en verantwoordelijkheden