10 OKTOBER 2023

Oplevercertificaat BREEAM-NL 2020 voor DCD Aalsmeer

Very Good!

We feliciteren Dutch City Development (DCD) en alle betrokken partijen graag met het behalen van het BREEAM-NL Oplevercertificaat voor Green Square Logistics IV. Een geweldige prestatie. Het is namelijk één van de eerste projecten die het BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 Oplevercertificaat behaalt. De score? 58,43%. En daarmee verdient dit project het BREEAM-NL predicaat ‘Very Good’.

 

De nieuwe richtlijnen van BREEAM-NL 2020

Cathelijn Sperber, BREEAM-NL Expert van Quadrant4, deelt graag haar eerste bevindingen over de toepassing van BREEAM-NL 2020. 

Q4 Cirkel Cathelijn 442

"Dit project was voor ons een prachtige startcase. Hoe gaan we in de praktijk optimaal met de nieuwe regels en richtlijnen om? Hoe zorgen we samen voor een steile leercurve?  We hebben in Aalsmeer echt grote stappen kunnen zetten als het om de implementatie van deze nieuwste richtlijnen gaat.”

Cathelijn Sperber, BREEAM-NL Expert

Projectmanager Victor Verdonschot van Quadrant4 is ook blij met hoe dit proces verlopen is. "Het project DCD Aalsmeer vereiste, vanwege de nieuwe BREEAM-NL 2020 richtlijnen, nog meer focus en inzet van alle betrokkenen. Ik ben daarom buitengewoon trots op het behaalde resultaat. We hebben als team zeer waardevolle kennis opgebouwd. Daar kunnen we mee verder.”Teamwork en visie

DCD Aalsmeer ontwikkelt en realiseert, samen met belanghebbenden, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig vastgoed. BREEAM-NL speelt daarin een sleutelrol. Het behalen van het BREEAM-NL Oplevercertificaat voor Green Square Logistics IV vereiste teamwork. Het is het resultaat van slim samenwerken van DCD Aalsmeer en zijn stakeholders.

Projectontwikkelaars als DCD ontwikkelen doorgaans vanuit vooraf vastgestelde doelen. Deze zijn (onder andere) gebaseerd op kennis van de locatie en  de behoeften van toekomstige gebruikers. Alleen dan voeg je op langere termijn waarde toe aan de locatie en aan de stad. En zijn je projecten van meerwaarde voor vastgoedeigenaren én voor gebruikers van het vastgoed.Opvallende kenmerken in de architectuur

We willen BREEAM-NL 2020 natuurlijk ook terugzien in de architectuur. De gevellijsten springen bij dit project het meest in het oog. Roy Roxs, architectonisch vormgever van Quadrant4, heeft BREEAM-richtlijn HEA 01 ‘visueel comfort’ meegenomen in het ontwerp. “Daarmee creëren we een binnenklimaat dat optimaal is qua lichtniveau en uitzicht. Tegelijkertijd voorkomen we directe zontoetreding.”

 


Uitblinkende credit scores

Het project Green Square Logistics IV scoorde buitengewoon hoog op verschillende aspecten. Het behaalde bijvoorbeeld een hoge score (maar liefst 81%) voor het management. Dit is een cruciaal onderdeel van het certificeringsproces. Activiteiten zoals projectontwerp, levenscycluskostenanalyse, een verantwoorde bouwplaats en monitoring van milieu-impact en CO2-uitstoot voor transport maken hier onderdeel van uit.Hergebruik en recycling

We besteedden bijzonder veel aandacht aan duurzaam bouwmanagement op de bouwplaats. Meer dan 90% van het tijdens de bouwfase geproduceerde afval werd hergebruikt of gerecycled! Een indrukwekkende prestatie, die getuigt van nauwe betrokkenheid van de uitvoerende partijen. Ook de oudbouw is duurzaam gesloopt. Materialen die geschikt waren voor hergebruik zijn opnieuw verwerkt in de nieuwbouw.

  • Deel deze pagina op