Qollege Duurzaamhied en BREEAM-NL

Wat draag jij bij?

Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november 2023 is het Nationale Klimaatweek. In aanloop hiernaartoe organiseerden wij op vrijdag 27 oktober een intern Qollege over Duurzaamheid. Als team genoten we vooraf van een vegetarische lunch, waarbij vleeswaren in de koelkast bleven staan, jam en appelstroop uit eigen boomgaard werden geserveerd en er een vegetarische kroket werd aangeboden in plaats van een rundvleeskroket.

Het verminderen van vleesconsumptie staat hoog op diverse lijsten van dingen die je kunt doen voor een duurzamer leven. Maar hoe effectief is dit eigenlijk? Dit bracht het gesprek over duurzaamheid en voeding op gang aan de lunchtafels van Quadrant4 en Klictet. Op deze manier droegen we indirect ons steentje bij aan een beter klimaat.

Kijkje in de keuken van BREEAM-NL

Bij BREEAM-NL komt de integrale denkwijze en dienstverlening van Quadrant4 goed tot zijn recht. Maar hoe ziet dit proces er in de praktijk uit? Cathelijn, Marijn en Dennis gaven ons een inkijkje in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid en lichtten enkele prestatiedoelen toe.

Prestatiedoelen vaststellen

Vanuit onze eigen gedrevenheid, enthousiasmeren wij alle betrokken partijen om actief te streven naar duurzame keuzes voor hun vastgoedontwikkeling. Zo attenderen wij opdrachtgever, stakeholders en het management op alle kansen en mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen of renoveren. Nadat alle eisen en wensen met betrekking tot prestatiedoelen zijn vastgesteld, begint het gezamenlijk ontwerpen en schetsen van de eerste architectonische vormen.

IMG 2833

Credits

Samen met het team zoomden wij in op vier veel voorkomende prestatiedoelen die wij terugkerend adviseren en begeleiden tijdens onze duurzaamheidstrajecten. De onderdelen; ecologie, afvalmanagement, duurzaam hergebruik en commissioning werden uitgelicht middels leuke en leerzame praktijkverhalen. Vanuit de ervaring bleek dat deze onderdelen van grote invloed waren op de prognose en uiteindelijk totaalscores van het BREEAM-NL systeem. 

Klimaatadaptatie

De omschrijving bij WST 05 volgens BREEAM-NL luidt: "Het stimuleren van maatregelen die de effecten van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering verminderen en het gebouw gedurende de gehele levensduur robuuster en ‘adaptiever’ maakt." 

We bespraken samen de bedreigingen die momenteel reden tot zorg geven en waarbij we dreigende risico's in kaart brachten, zoals; extreme wateroverlast, hittestress, wind, hagel en storm.

Klimaatadaptief ontwerpen

Hoe kunnen we onze ontwerpen zo maken dat we vooruitlopen op de klimaatbedreigingen? We werken vanuit bestaande kennis, houden nieuwe ontwikkelingen bij en blijven logisch redeneren. De diverse rapporten en aanbevelingen die wij van externe adviseurs ontvangen dienen tevens als onderlegger voor onze ontwerpen. Vanuit deze kaders checken we ons werk op diverse aspecten en streven we naar het hoogst haalbare ontwerp. Toepassingen die veel voorkomen zijn:

  • Natuurlijke inpassing;
  • Optimale oriëntatie van vertrekken;
  • Juiste selectie van materialen;
  • Stressbestendigheid van installaties.

In veel gevallen kun je meerdere klimaatbedreigingen tegelijk aanpakken met dezelfde oplossing.

In kaart brengen van de klimatologische bedreigingen voor een project is zo'n belangrijk onderdeel!