Optimale functionaliteit voor PLUS Deventer

Binnen het logistieke centrum van PLUS in Deventer zijn we verantwoordelijk voor de commissioning werkzaamheden, met als uiteindelijke doel: het bereiken van een optimale installatietechnische werking in de gebruiksfase. We geven jullie graag een kijkje achter de schermen en lopen mee met Dennis van der Plas (commissioningsmanager bij Quadrant4). Een commissioningsmanager is verantwoordelijk voor een procesmatige beoordeling van de prestaties en kwaliteiten van de installaties in een gebouw.

Commissoningsplan

Een eerste stap is het opstellen van een commissoningsplan, hiervoor draagt Quadrant4 zorg als commissioningsautoriteit. Met de inhoud van het commissioningsplan zijn we regisseur over de prestaties en kwaliteiten van de installaties inclusief het monitoren tijdens de uitvoeringsfase en de complete inbedrijfstelling. Om het commissioningsproces te ondersteunen, is het essentieel om voldoende tijd te voorzien voor de inbedrijfstelling en re-commissioning van de installaties en regelsystemen, inclusief het testen van de bouwfysische eigenschappen.

Met het project PLUS begeven wij ons momenteel in de opleveringsfase van commissioningsmanagment, waarbij we de vooraf vastgestelde ambitie voor BREEAM-NL Excellent nastreven voor certificering.

Feiten en cijfers van PLUS

Het nieuwe en hypermoderne distributiecentrum van PLUS is door HVBM Vastgoed en Bruil Bouw Groep ontwikkeld en bevindt zich op een prominente locatie aan A1 nabij Deventer. Dit nieuwe distributiecentrum wordt door PLUS onder andere gebruikt voor de opslag en distributie van diverse versproducten. Naast het distributiecentrum bevindt zich in het pand ook ruim 3.000 m2 kantooroppervlakte. Er liggen ruim 14.000 zonnepanelen op het dak en het gebouw heeft het hoogste haalbare energielabel A+++++.

Doordat we te maken hebben met versproducten wordt het distributiecentrum voor het grootste gedeelte gekoeld. Om dit te realiseren is er bijna 2 Megawatt aan koelcapaciteit aanwezig. Bij het koelproces komt er veel warmte vrij. De vrijgekomen warmte van het koelproces wordt benut om de kantoren te verwarmen.

BREEAM-NL (MAN 04) systeem - Commissioningmanagment

‘Het stimuleren van een goede manier van commissioning en overdracht van gebouw en installaties, zodat een optimale werking in de gebruiksfase wordt geborgd’. Zo wordt MAN 04, commissioning en overdracht binnen het BREEAM-NL systeem, omschreven. Met de volgende drie credits kun je voldoen aan deze eisen en per positie 1 punt behalen:

  • Commissioning van de installaties en de regelsystemen (verplicht vanaf Very Good);
  • Commissioning van de bouwkundige schil;
  • Oplevering en overdracht (verplicht vanaf Excellent).

 

 

 

 

IMG 3425

Dennis aan het woord;

Om het belang van commissioning aan opdrachtgevers duidelijk te maken stel ik altijd de volgende vraag: “Zou u in een vliegtuig of een auto stappen waarvan u weet dat deze niet is gecontroleerd op de juiste werking en de te leveren prestaties?” Meestal is het antwoord: “nee”.

Echter wordt in de praktijk vaak een gebouw in gebruik genomen dat niet volledig gecontroleerd is op de afgesproken prestaties. Het gevolg hiervan is dat 70% van de klimaatinstallaties in gebouwen namelijk niet optimaal zijn ingeregeld en daarmee minder functioneren.

Door het uitvoeren van commissioning kunnen we dit voorkomen. De doelstellingen van commissioning zijn dan ook:

  • Het opleveren van een veilig en gezond gebouw;
  • Het verbeteren van de energieprestatie en het minimaliseren van het energiegebruik;
  • Het verlagen van de operationele kosten;
  • Het waarborgen van adequate voorlichting en training van het personeel beheer & onderhoud;
  • Het verbeteren van de systeemdocumentatie.

Seizoensgebonden Testen

Omdat we gedurende het jaar te maken hebben met verschillende buitencondities blijven wij na oplevering actief betrokken en controleren we of de installatie nog voldoet aan de gestelde prestaties. Daarnaast bekijken we of er klachten zijn van de gebruikers en of het energiegebruik nog in orde is.

Voor de bewijslast zijn hierbij aangewezen personen aanwezig zoals de gebruiker zelf, intern personeel van beheer en onderhoud of een externe partij. Na elke seizoensgebonden test wordt er een rapportage gemaakt, hiermee bereiken we de meest optimale klimaatprestatie met een energie efficiënte inrichting van de installaties.

BREEAM-NL (MAN 05) Gebruikers instructies

Na afronding van het commissioningsproces voorafgaand aan de oplevering, overhandigen wij een compleet dossier aan de opdrachtgever. De overdracht is bedoeld om de gebruiker, eigenaar en beheerder goed te instrueren over het pand. Quadrant4 verzorgt de nodige uitleg en instructies over de werking van de installaties en de opzet ervan. Daarnaast is het ook van belang om de gebruikers mee te nemen in hoe om te gaan met storingen/calamiteiten. Voor ons blijft het een continu proces waarbij we graag betrokken blijven als adviseur.

 

"BREEAM-NL is niet noodzakelijk om commissioning toe te passen"